Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego.

Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego obchodzimy w powiecie rzeszowskim od 2000 r. Uroczystość ta została ustanowiona uchwałą przyjętą przez Radnych Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28 XII 1999 r.

Jest to cykliczna impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu Rzeszowskiego. Skład się ona z III części. Rozpoczyna ją Msza Święta celebrowana przez Biskupa Rzeszowskiego, po której następuje część artystyczna przygotowana przez społeczność danej gminy. Kończy ją natomiast wielki piknik integracyjny z przygotowanymi konkursami, zabawami i licznymi atrakcjami.

W porządku chronologicznym Imprezy odbywały się:

 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Hyżne, 21.05.2000 r.

 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Dynów, 10.06.2001 r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Kamień - Podlesie, 09.06.2002 r.

 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Trzciana, gm. Świlcza 08.06.2003 r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Sokołów Młp., 20.06.2004 r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego – Łąka, gm. Trzebowsnisko11.06.2005 r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego - Lubenia, 18.06.2006 r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego – Niechobrz gm., Boguchwała 10.06.2007r.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego – Tyczyn, 22.06.2008r.

 • Przedostatni Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi odbył się w dniu 22.06.2008 r. na terenie Gimnazjum w Tyczynie. Uczestnikami imprezy jak corocznie były osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami ze wszystkich gmin powiatu rzeszowskiego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 450 osób niepełnosprawnych z czego ok. 220 to - dzieci i młodzież, a ok. 230 – dorośli. Większość osób niepełnosprawnych ok. 360 stanowili mieszkańcy wiosek, a pozostali byli mieszkańcami miast należących do powiatu rzeszowskiego. Dzień Jedności tradycyjnie rozpoczął się Mszą Świętą z udziałem Biskupa Rzeszowskiego. Po części oficjalnej osoby niepełnosprawne w przeszły na plac szkoły gdzie były przygotowane miejsca pod zakupionymi w ramach umowy parawanami. Tam też odbywały się różnego rodzaju zabawy integracyjnych, konkursy sprawnościowo – plastyczne, recytatorskie, wokalne, taneczne. Na wszystkich czekały słodkie niespodzianki oraz pokazy samochodów policyjnych, psa policyjnego, wozu strażackiego. Uczestnicy imprezy oglądnęli część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołów działających przy Domu Kultury w Tyczynie. Uczestnicy spotkania otrzymali ciepły posiłek, słodycze, napoje i różnego rodzaju prezenty ufundowane przez Gminę Tyczyn. Każdy z uczestników tegorocznego Dnia Jedności znalazł coś interesującego i ciekawego. Była to również okazja do ponownego spotkania się osób niepełnosprawnych z zamieszkałych w odległych gminach. W organizację imprezy zaangażowali się przedstawiciele samorządu Gminy Tyczyn, a w szczególności pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie, żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Tyczyn oraz członkowie Związku Stowarzyszeń. Wszystkim osobom uczestniczącym w imprezie i zaangażowanym w jej przygotowanie serdecznie dziękujemy.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi
  Powiatu Rzeszowskiego – Błażowa, 31.05.2009r.

 •  

  Gospodarzem tegorocznej imprezy była gmina Błażowa. Impreza integracyjna zaplanowana była na boisku sportowym „Błażowianka”. Ze względu jednak na zbyt intensywne opady deszczu w dniu imprezy organizatorzy w ostatniej chwili zdecydowali o przeniesieniu jej do budynku Zespołu Szkół w Błażowej, natomiast Msza Święta rozpoczynająca spotkanie odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Świętego Marcina. Przewodniczył jej Biskup Przemyski Adam Szal oraz Dziekan dekanatu błażowskiego ks. Jacek Rawski. Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy spotkania wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli ulicami Błażowej w barwnym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą do hali sportowej gdzie odbywała się dalsza cześć spotkania. Powitania oficjalnych gości oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunów dokonał Starosta Powiatu Rzeszowskiego pan Józef Jodłowski, oraz Przewodnicząca Zarządu Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego pani Jolanta Pieczonka. Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna, w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego, kapeli ludowej z Futomy oraz cheerleaderek, do których dołączyli uczestnicy imprezy. Tam też odbywały się różnego rodzaju zabawy integracyjnych, konkursy sprawnościowo – plastyczne, recytatorskie, wokalne, taneczne. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach i każde z nich otrzymywało bardzo ciekawe upominki i nagrody. Na wszystkich czekał gorący posiłek wydawany w stołówce, oraz mnóstwo słodyczy. Każdy z niepełnosprawnych uczestników spotkania po za tym został obdarowany drobnymi upominkami.

  Uczestnikami imprezy jak corocznie były osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami ze wszystkich gmin powiatu rzeszowskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedział również Warsztat Terapii Zajęciowej z Białobrzegach, uczestnicy którego podczas imprezy wystawili inscenizację teatralną uświetniając w ten sposób Jubileuszowe obchody Dni Jedności. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 700 osób, z czego ponad 450 osób stanowili niepełnosprawni.

  Każdy z uczestników tegorocznego Dnia Jedności znalazł coś interesującego i ciekawego. Była to również okazja do ponownego spotkania się osób niepełnosprawnych zamieszkałych w odległych gminach powiatu rzeszowskiego. W organizację imprezy zaangażowali się przedstawiciele Gminy Błażowa na czele z Burmistrzem panem Stanisławem Najdą, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Błażowej, Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Błażowa, Strażacy oraz członkowie Związku Stowarzyszeń.

  Wszystkim osobom uczestniczącym w imprezie i zaangażowanym w jej przygotowanie serdecznie dziękujemy.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi odbył się w dniu 12.06.2010 r.

 • . Impreza organizowana była w kolejnej gminie Powiatu Rzeszowskiego. Tegoroczne obchody Dnia Jedności odbyły się na terenie Gminy Głogów Młp. Impreza została zaplanowana i zorganizowana na terenie stadionu sportowego w Głogowie Młp. i tak jak corocznie rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Czadu Arcybiskupa Ndjamena Mathiasa Ngartei, proboszcz parafii Bailli Edward Ryfa pełniący posługę misyjną od 14 lat, ks. Ludwik Krupa - diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych, ks. Stanisław Słowik oraz ks. dziekan Adam Samel. Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło powitanie uczestników przez zastępcę burmistrza Głogowa Młp. pana Antoniego Jeża, starostę rzeszowskiego pana Józefa Jodłowskiego oraz panią Teresę Tomakę pierwszą przewodniczącą Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Powiatu Rzeszowskiego, a radny Powiatu Rzeszowskiego Zbigniew Michał odczytał list wojewody podkarpackiego Mirosława Karapyty skierowany do uczestników zgromadzonych na sobotniej uroczystości. Cześć artystyczna została przygotowana przez dzieci i młodzież skupioną w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnikami imprezy jak corocznie były osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z gmin powiatu rzeszowskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedział również Warsztat Terapii Zajęciowej z Dębicy. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 700 osób.

  Po części oficjalnej osoby niepełnosprawne zostały poczęstowane gorącym bigosem przygotowanym w Zespole Szkół, który roznosili wolontariusze z Samorządowego Liceum w Głogowie Młp. Całość imprezy odbyła się na stadionie, na którym zostały wcześniej rozstawione namioty chroniące od intensywnego upału oraz stoliki, krzesełka i ławki. W różnych miejscach stadionu zostały rozstawione atrakcje przygotowane dla wszystkich. Były to między innymi: zjeżdżalnia, trampoliny Bangi, byk – rodeo, kącik plastyczny, prezentacja wozów strażackich z możliwością spojrzenia na całości imprezy z kosza – wysięgnika oraz niewątpliwie najchętniej oblegany parasol z osobami prowadzącymi różnego rodzaju zabawy przy muzyce, piosence. Na wszystkie osoby niepełnosprawne czekały nagrody i upominki przygotowane w ramach pozyskanych przez organizacje środków finansowych w ramach Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w 2010 r, PFRON oraz przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Głogów Młp. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek, kiełbaski z rożna oraz napoje. Każdy z uczestników tegorocznego Dnia Jedności znalazł coś interesującego i ciekawego. Dzień Jedności był również okazją do ponownego spotkania się osób niepełnosprawnych z zamieszkałych w odległych gminach powiatu rzeszowskiego.

  W organizację imprezy zaangażowali się przedstawiciele jednostek podległych samorządowi Gminy Głogów Młp., a w szczególności pracownicy Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Głogów Młp., a przede wszystkim młodzież z Samorządowego Liceum.

  Tegoroczna impreza została w większości środków sfinansowana przez Związek Stowarzyszeń w ramach programów: PFRON oraz Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczenia Społecznemu na lata 2008-2020.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi odbył się w dniu 18.06.2011 r.

 • W dniu 18.06.2011 roku po raz XII odbył się Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie powiatu rzeszowskiego. Tym razem gospodarzem spotkania była Gmina Chmielnik. Impreza odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, przy której działa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w tym roku koncelebrowaną przez ks. Prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Prałat Tadeusz Wołosz. Na uroczystość przybyli również między innymi zaproszeni goście w osobach: Kazimierz Jaworski – Senator RP, Jan Bury, Posłowie na sejm RP: Stanisław Ożóg, Andrzej Szlachta, przedstawiciele samorządu powiatowego oraz Gminy Chmielnik. Najważniejszymi jednak uczestnikami imprezy były osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu rzeszowskiego wraz z opiekunami. Jak co roku dla wszystkich przygotowano gorący posiłek, a nauczyciele ze Szkoły Podstawowej zadbali o przygotowanie wielu zabaw i konkurencji, w których każdy był zwycięzcą. Zaprezentowały się również grupy młodzieży – cheerleaderek, oraz zespołu ludowego działającego przy gminnej Bibliotece w Chmielniku. Panie z Kół gospodyń Wiejskich upiekły słodkie rogaliki i czynnie uczestniczyły w zabawach. Wiele radości dostarczyły również przygotowane przez Związek upominki, nagrody w konkursach, zjeżdżalnia i trampolina.

  W Dniu Jedności uczestniczyło ok. 300 osób niepełnosprawnych, łącznie ok 550 osób.

  Jak co roku spotkanie o takim zasięgu nie mogło odbyć się bez wsparcia wielu osób i organizacji czy instytucji, które włączyły się w jej przygotowanie. Dlatego też należy podkreślić współpracę Wójta Gminy Chmielnik, Starostwo Powiatu Rzeszowskiego, Gminne Stowarzyszenie, a także pracowników Gminnej Biblioteki, GOPS-u, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3, wolontariuszy z Gimnazjum z Chmielnika, Strażaków oraz sponsorów imprezy. Pozyskanych środków PFRON na realizację zadania zgodnie z umową oraz właścicieli piekarni w Błędowej Tyczyńskiej, p. Jurkiewicza z firmy Jedynka, oraz Rzeszowianki, Prezesa Firmy Chmielnik Zdrój S.A, Spółdzielni Telekomunikacyjnej z Tyczyna oraz p. Senatora Jaworskiego. W imieniu Zarządu związku oraz wszystkich uczestników XII Powiatowego Dnia Jedności serdecznie dziękuję za współprace i pomoc w przygotowaniu kolejnego spotkania integrującego niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego – Krasne, 24.06.2012r.

 •  

  W dniu 24 czerwca 2012 roku po raz trzynasty obchodziliśmy Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie powiatu rzeszowskiego. Tradycyjnie obchody dnia jedności podjeła kolejna gmina – tym razem Krasne. Była to ostatnia z gmin, w których do tej pory nie odbywała się tego rodzaju impreza. Całość spotkania zaplanowano na terenie boisk sportowych Crasnowia w Krasnem. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w tym roku koncelebrowaną przez ks. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego – Honorowego Patrona imprezy oraz Proboszcza parafi wsi Krasne Adama Dziubę. Na uroczystość przybyli również między innymi zaproszeni goście w osobach: Europoseł Tomasz Poręba, Poseł na sejm RP: Stanisław Ożóg, przedstawiciele samorządu powiatowego na czele ze Starostą Józefem Jodłowskim oraz Wice Starostą Markiem Sitarz, Skarbnikiem Powiatu P. Danutą Gargała, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin oraz przedstawiciele Gminy Krasne. Najważniejszymi jednak uczestnikami imprezy były osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu rzeszowskiego wraz z opiekunami.

  Jak co roku dla wszystkich przygotowano gorący posiłek – tym razem wojskową grochówkę przygotowaną przez kucharza z Jednostki Wojskowej z Rzeszowa, a do zabawy przy muzyce zachęcała Pani Bożenka. Na wszystkich czekał poza tym występ orkiestry dętej i marżonetek działających przy GOK i B, wystepy przedszkolaków z Krasnego oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Mrowli. Uczniowie z Gimnazjum wraz z opiekunem p. Magdaleną częstowali słodyczami i chłodzili napojami. Nie obyło się również bez tęczy w wykonaniu Strażaków, którzy schładzali czerwcowy upał. Pracownicy GOKiB przygotowali poza tym wystawę swoich prac oraz malowali twarze uczestnikom zabaw. Na odważnych czekała trampolina i zjeżdzalnia. Wiele radości dostarczyły również przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Krasne upominki oraz nagrody w konkursach zakupione przez Związek z darowizny Firmy POLAM z Pogwizdowa.

  Jak co roku spotkanie o takim zasięgu nie mogło odbyć się bez wsparcia wielu osób i organizacji czy instytucji, które włączyły się w jej przygotowanie. Dlatego też należy podkreślić współpracę Wójta Gminy Krasne, Starostwo Powiatu Rzeszowskiego, Gminnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzysze-nia Kobiet Wsi Krasne, a także pracowników GOK i Biblioteki, GOPS-u, Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wolontariuszy z Gimnazjum, Strażaków oraz sponsorów imprezy.

  Zadanie zrealizowaliśmy ze środków PFRON zgodnie z umową nr 1/skrt/2012 oraz z Budżetu Gminy Krasne za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i GOK I B w Krasnem. Jesteśmy również bardzo wdzięczni za dawowizny przekazane przez Firmy: POLAM z Pogwizdowa, oraz Greinplast z Krasnego, otrzymaliśmy poza tym wodę z Firmy Chmielnik Zdrój S.A, oraz GLOB z Pogwizdowa. Dzięki ofiarności Właścicieli piekarni państwa Uberman z Kraczkowej zakupiliśmy po promocyjnych cenach drożdżówki, pieczywo, a z Firmy Smak Górno – wędlinę i mięso do przygotowania poczęstunku.

  W imieniu Zarządu Związku oraz wszystkich uczestników XIII Powiatowego Dnia Jedności serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w przygotowaniu kolejnego spotkania integrującego niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego – Hyżne, 9.06.2013r.

 •  

  Jak co roku, czerwiec to czas na współne spotkanie podczas Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Tegoroczna impreza odbyła się już po raz czternasty. Czas zatoczył koło i Powiatowy Dzień Jedności powrócił od Gminy Hyżne, która jako pierwsza w 2000 roku zainaugurowała tą piękną idee spotkań integracyjnych środowiska osób niepełnosprawnych ze wszystkich gmin powiatu rzeszowskiego.

  Przez te wszystkie lata kolejne Gminy naszego powiatu wraz z Radą i Zarządem Powiatu Rzeszowskiego oraz Związkiem Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego podejmowały trud organizacji kolejnych Dni Jedności. Ta piękan inicjatywa, do której organizacji angażuje się społeczność danej gminy w tym młodzież, stażacy, koła gospodyń, pracownicy GOK, GOPS, koła Caritas itd. Jest okazją do zatrzymania się w pędzie upływającego czasu oraz do zadumy nad sensem i wartością życia i zdrowia. Uczy nas rónież współpracy i tolerancji dla drugiej osoby.

  Jak corocznie XIV Powiatowy Dzień Jedności odbył się pod patronatem honorowym Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego, a z uwagi na obchody tegorcznego spotkania w diececji Przemyskiej patronat objął również Arcybiskup Józef Michalik oraz Biskup Pomocniczy Stanisław Jamrozik. Tradycyjnie XIV Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi rozpoczął się Mszą Św. celebrowaną przez Kustosza Sanktuarium w Hyżnem Ks. Marka Gajdę, homilie wygłosił Ks. Bogusław Krok. Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli między innymi: Poseł Stanisław Ożóg, Senator Kazimierz Jaworski, Dyrektor PFRON Maciej Szymański oraz przedstawiciele samorządu Gminy Hyżne na czele z Panią Wójt Krystyną Wojtyło oraz Powiatu Rzeszowskiego reprezentowanym w osobach Starosty Józefa Jodłowskiego, Wice Starosty Marka Sitarza oraz pozostałych Członków Zarządu oraz Rady Powiatu. Po części oficjalnej osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami reprezentujące wszystkie gminy powiatu rzeszowskiego przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Dylągówki przeszli na parking przykościelny gdzie czekał słodki oraz gorący posiłek, występy zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem oraz zabawa przy akompaniamencie muzycznym Pani Bożenki Stachyry – Płonki. Młodsze dzieci mogły również bezpłatnie poskakać na trampolinie i zjeżdzalni.

  Dziękujemy wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie się z sercem w organizację Naszego XIV Powiatowego Dnia Jedności. Doceniamy każdy Państwa wkład, trud i poświęcony czas.

  Zapraszamy za rok....


 • Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego – Górno, 06.2014r.

 •  


Do góry