Historia


Działalność naszej organizacji rozpoczęła się wraz z wdrożeniem reformy samorządowej, a w szczególności z inicjatywy ówczesnej Radnej Powiatu. Potrafiła Ona skupić wokół siebie ludzi dla których pomoc bliźniemu nie była obojętna. Wspólnie z Nimi w każdej z gmin powiatu rzeszowskiego zorganizowane zostało spotkanie w środowisku osób niepełnosprawnych. W trakcie dyskusji uczestnicy mówili o problemach osób niepełnosprawnych jak również sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Wynikiem tych spotkań było zarejestrowanie w każdej gminie Powiatu stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenia te zaczęły ze sobą współpracować, organizując wspólne imprezy i spotkania integracyjne. Tak powstała idea zarejestrowania Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, którego dokonano w dniu 7 września 2000 r.

Misja


Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego

Skupia w swej strukturze przedstawicieli 12 gminnych stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, których nadrzędną rolą jest pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Idea powstania Związku narodziła się z konieczności pomocy małym gminnym organizacjom. Obecnie jesteśmy organizacją o uznanej roli wśród samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz samorządu powiatowego. Związek został utworzony we wrześniu 2000 roku i od tego czasu zrealizował szereg zadań i inicjatyw służących integracji środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Początkowo nasza rola polegała na odnalezieniu osób niepełnosprawnych, przełamaniu stereotypów, oraz uświadomieniu otoczenia i samych zainteresowanych, że osoba niepełnosprawna ma takie same prawa jak pozostali mieszkańcy powiatu. Prawo do nauki, uczestnictwa w życiu społecznym danego miejsca zamieszkania, prawo do wypoczynku, rekreacji, uczestnictwa w placówkach terapeutyczno rehabilitacyjnych.

Dzięki uporowi i zaangażowaniu wielu osób udało nam się przekonać samorządy gminne do wsparcia inicjatyw społecznych, przekazania lokali do tworzonych i prowadzonych przez Związek Gminnych Centrów Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży. Związek był realizatorem szeregu zadań i imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu rzeszowskiego. Były to między innymi: Warsztaty muzyczno – plastyczno – taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem "Poznaj swój talent". Współorganizowaliśmy wojewódzki konkursu piosenki "Każdy ma szansę na sukces" z udziałem gwiazdy muzyki rozrywkowej. Przeprowadziliśmy, trzykrotnie badania ortopedyczne dzieci niepełnosprawnych we wszystkich gminach powiatu. Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na temat choroby nieznanej w środowisku o nazwie "mukowiscydoza". Prowadziliśmy Punkt Doradztwa „Życie bez barier”, w którym udzielaliśmy porad z zakresu prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin, porad społecznych. Utworzyliśmy i prowadziliśmy przy współpracy Gmin i stowarzyszeń cykliczne zadania pod hasłem: Jesienne wędrówki, Razem łatwiej, Za krokiem krok, To mnie kręci. Organizowaliśmy dwukrotnie Powiatowe Spotkanie z Mikołajem, na które każdorazowo zaproszenie przyjęło blisko 400 osób niepełnosprawnych.

Skip to content