"Razem Łatwiej"

PROGRAM

I WYJAZD - RAZEM ŁATWIEJ - Rymanów Zdrój 29.11.2011 - 02.12.2011

II WYJAZD - RAZEM ŁATWIEJ - Rymanów Zdrój 12.12.2011 - 15.12.2011

II ETAP - RAZEM ŁATWIEJ - Mikołaj

Program

W dniu 28 listopada 2011, Zarząd Związku Stowarzyszeń podpisał umowę na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym pod nazwą "RAZEM ŁATWIEJ" ze środków PFRON.

Program składa się z dwóch etapów:

I Etap: obejmuje dwa odrębne 4 dniowe wyjazdy integracyjno turystyczno informacyjne dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W ramach wyjazdów chcemy zaproponować spotkania warsztatowe: grupowe i indywidualne z konsultantem (doradcą) dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, w ramach, których uzyskają oni wiedzę z zakresu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępu usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych oraz wiedzę z zakresu poruszania się w obszarze usług medycznych. Poruszymy również problematykę wczesnej diagnostyki, interwencji i jej wpływu na proces rehabilitacji, wpływu procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, itp. W czasie gdy rodzice i opiekunowie będą uczestniczyć w zajęciach – spotkaniach, osobami niepełno-sprawnymi opiekować się będą wolontariusze, którzy zaproponują im wspólne spacery, zabawy przy muzyce, odkrywanie talentów, zabawy stolikowe. Pozostały czas uczestnicy wyjazdu spędzą na wspólnym poznawaniu walorów okolicy Rymanowa Zdroju. Planujemy, również odwiedzenie Karpackiej Troi i muzeum przemysłu naftowego w Bóbrce.

II Etap: to okazja do podsumowania roku na wspólnej zabawie przy muzyce i tańcach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z poszczególnych gminnych stowarzyszeń powiatu rzeszowskiego oraz osób niepełnosprawnych, które w ostatnich latach z przyczyn powiększenia miasta Rzeszowa przestały być mieszkańcami ościennych gmin. Ze względu na termin spotkania (pierwsza połowa grudnia) nieodzowne jest również spotkanie z Mikołajem. Impreza ta będzie okazją do ponownego spotkania się osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń, rozmów i wspólnej integracji. to okazja do podsumowania roku na wspólnej zabawie przy muzyce i tańcach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z poszczególnych gminnych stowarzyszeń powiatu rzeszowskiego oraz osób niepełnosprawnych, które w ostatnich latach z przyczyn powiększenia miasta Rzeszowa przestały być mieszkańcami ościennych gmin. Ze względu na termin spotkania (pierwsza połowa grudnia) nieodzowne jest również spotkanie z Mikołajem. Impreza ta będzie okazją do ponownego spotkania się osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń, rozmów i wspólnej integracji.


Do góry

I WYJAZD - RAZEM ŁATWIEJ - Rymanów Zdrój 29.11.2011 - 02.12.2011

II WYJAZD - RAZEM ŁATWIEJ - Rymanów Zdrój 12.12.2011 - 15.12.2011

W dniach 12- 15 grudnia odbył sie kolejny etap programu "RAZEM ŁATWIEJ" realizowany ze środków PFRON w ramach umowy dotacji nr 216/2011 zawartej pomiędzy Związkiem Stowarzyszeń PONPRz, a Województwem Podkarpackim z dnia 28.11.2011 roku. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy Skansen w Sanoku, Myczkowce – miniatury kosciołów i cerkwi oraz hutę szkła ozdobnego w Rymanowie i Muzeum Magurskiego Parku Przyrodniczego w Krempnej. Pozatym przez 4 dni gościliśmy w Zakładzie Aktywności Zzawodowej w Rymanowie Zdroju, gdzie mieszkaliśmy i stołowaliśmy się prawdziwie domową kuchnią. Dziekujemy wszystkim za miłe przyjęcie i zorganizowanie ogniska i dyskoteki ze słodkim poczestunkiem oraz mikołajkową niespodzianką.

Do góry

II ETAP - RAZEM ŁATWIEJ - Mikołaj

W dniu 11 grudnia 2011 roku gośiliśmy niecodziennego Gościa..... Świętego Mikołaja. Zaproszenie przyjeło równiez ok 400 osób niepełnosprawnych z gmin powiatu rzeszowskiego, którzy w ramach programu "Razem łatwiej" realizowanego ze środków PFRON, wspólnie uczestniczyli w zabawach, otrzymali przenty od Mikołaja oraz mieli okazję wysłuchania przedstawienia teatralnego pt." Pan Twardowski" w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zgłobnia. Dziekujemy wszystkim serdecznie za wspólną zabawę przy muzyce, a wolontariuszom za pomoc w organizacji imprezy.

Do góry


Dodatkowe informacje