Powiatowa Olimpiada "Bądźmy Razem" 2007.

Program został zrealizowany w dniu 01.09.2007 w Łące w gminie Trzebownisko.

Otwarcia I Powiatowej Olimpiady dokonał Wice - Starosta Powiatu Rzeszowskiego. Dzieci i młodzież niepełnosprawna biorąca udział w olimpiadzie została podzielona na 11 załóg (każda załoga liczyła ok. 8-10 osób). Drużyny miały za zadanie wymyślić dla siebie nazwę (przy pomocy rodziców i opiekunów), wybrać dla siebie jeden z kolorów szarf, dzięki którym zawodnicy z danej załogi mogli się z łatwością rozpoznać. Opiekunom powierzono zaprojektowanie i wykonanie flag lub herbów dla swojej załogi. Powiatową Olimpiadę rozpoczęliśmy od przedstawienia się poszczególnych załóg, odczytania i złożenia przysięgi „FAIR PLAY” POWIATOWEJ OLIPIADY „BĄDŹMY RAZEM”, uczestnicy odbili swoje dłonie na przygotowanym plakacie. Następnie zostały odczytane poszczególne konkurencje, które prowadzili pedagodzy zatrudnieni w ramach umowy wraz z wolontariuszami. Nagłośnienie imprezy zapewniliśmy w ramach umowy z Województwem Podkarpackim. W przerwach pomiędzy zawodami czas wypełniali zaproszeni klauni z Lubeni.

Konkurencje sportowe odbywały się na boiskach sportowych Zespołu Szkół w Łące. Zostały one dostosowane do rodzaju niepełnosprawności osób niepełnosprawnych biorących udział. Każda konkurencja była prowadzona osobno, aby każda drużyna mogła dopingować swoich uczestników. Za poszczególne miejsca drużyna otrzymywała punkty, które były sumowane. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w proponowanych konkurencjach. Dzięki otrzymanym dotacjom ze środków Województwa Podkarpackiego oraz z PFRON mogliśmy zorganizować Olimpiadę; zakupić nagrody, pomoce wykorzystane podczas konkurencji, poczęstunek, transport uczestników, zapewnić bezpieczną rywalizacje pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Łącznie w I Powiatowej Olimpiadzie uczestniczyło ok. 160 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne biorące udział w Powiatowej Olimpiadzie zostały wybrane przez Zarządy gminnych Stowarzyszeń. Każdej z grup zostały zapewnione środki na transport z miejsca zamieszkania na imprezę i z powro-tem wraz z opiekunami. Podczas Olimpiady został przygotowany poczęstunek w postaci słodyczy i kanapek, na wszystkich czekały nagrody za uczestnictwo w zawodach – plecaki, dyplomy, zaś zwycięscy trzech pierwszych miejsc w zawodach grupowych otrzymali pamiątkowe statuetki. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego oraz Wójt Gminy Trzebownisko.

Do góry