X Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi

Dzień Jedności

31 maja 2009-Stadion sportowy w Błażowej

Zapraszamy serdecznie na Jubileuszowy X Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi w dniu 31 maja 2009 roku, na stadion sportowy w Błażowej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:30 polową Mszą Świętą celebrowana przez Biskupa Diecezji Przemyskiej Adama Szal. Następnie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu rzeszowskiego na cześć artystyczną w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych z terenu gminy Błażowa oraz do wspólnej zabawy i czynnego udziału w konkursach. Organizatorami X Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi są Radni i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego oraz Gmina Błażowa. Impreza sponsorowana jest ze środków: Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w 2009r, PFRON, gminy Błażowa i sponsorów indywidualnych.